Kitab Hadits Arbain merupakan kitab yang memuat empat puluh dua hadits pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi.

Kitab ini dipilih dan banyak dibahas oleh para ulama dan menjadi rujukan dalam menyebarkan ajaran Islam kepada kaum muslimin berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah dan syariah, karena sifatnya yang ringkas namun mendasar.

Kajian dalam CD MP3 ini, diambil dari rekaman kajian On Air Syarah Kitab Hadist Arbain an-Nawawi oleh Ustadz Fachri Fachrudin, S.H.I., M.E.I di Radio Fajri 1458 AM Bandung, diantara Judul kajian tersebut adalah:

01. Hadits Ke 1 : Ikhlas
02. Hadits Ke 2 : Iman, Islam & Ikhsan
03. Hadits Ke 3 : Rukun Islam
04. Hadits Ke 4 : Nasib Mnusia Telah di Tetapkan
05. Hadits Ke 5 : Tertolaknya Amal Tanpa Perintah
06. Hadits Ke 6 : Halal dan Haram Telah Jelas
07. Hadits Ke 7 : Agama adalah Nasehat
08. Hadits Ke 8 : Perintah Memerangi Orang yang Meninggalkan Sholat & Zakat
09. Hadits Ke 9 : Mengerjakan Perintah Sesuai Kemampuan
10. Hadits Ke 10 : Makanlah dari Rezeki yang Halal